Pagini

duminică, 11 noiembrie 2012

12 NOIEMBRIE: POMENIREA SFINŢILOR MARTIRI NĂSĂUDENI - ATANASIE DIN BICHIGIU, VASILE DIN MOCOD, GRIGORIE DIN ZAGRA SI VASILE DIN TELCIU (2012)


Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu. Aceşti sfinţi năsăudeni au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie a anului 1763. Au fost apărători ai credinţei strămoşeşti şi ai neamului românesc. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea lor în rândul sfinţilor, cu ziua de pomenire, 12 noiembrie.


Troparul Sfântului, glasul 1
 
Luptător pentru credinţă şi neam, biruitor al potrivnicilor lui Hristos şi apărător neînfricat al Ortodoxiei, ai odrăslit in Ţara Năsăudului, primind cu bărbăţie moarte de martir. Pentru aceasta, nimicind amăgirile asupritorilor, ai câştigat cununa cea neveştejită a sfinţeniei. Fericite Atanasie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre.
 

Alt tropar, glasul al 4-lea
 
Viaţa ta plăcută lui Dumnezeu, Mucenice Atanasie, a strălucit ca o stea luminoasă în ţara Năsăudului. Că, întărit fiind de harul lui Hristos, te-ai făcut apărător şi mărturisitor al credinţei dreptmaritoare împotriva stăpânitorilor străini ai neamului românesc. Şi, pătimind până la sânge, ai fost încu­nunat în ceruri şi aşezat în ceata mucenicilor, de unde te rogi pentru sufletele noastre.
 

10 mai - 247 de ani de la revolta condusa de Atanasie Todoran si 2 ani de la Canonizarea Sfintilor Martiri Nasaudeni
Cuvânt al ÎPS Bartolomeu Anania la Sfinţii Martiri Nasaudeni - „Să ne păstrăm credinţa părinţilor şi strămoşilor noştri"[...] „Noi, ortodocşii (...), posedăm adevărul întreg!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu