Pagini

luni, 6 ianuarie 2014

PREDICI LA PRAZNICUL BOBOTEZEI (DUMNEZEIASCA ARĂTARE)


IMNOGRAFIE

Tropar, Glasul 1:

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne,
închinarea Treimii s-a arătat;
că glasul Părintelui a mărturisit Ţie,
Fiu iubit pe Tine numindu-Te,
şi Duhul în chip de porumbel a adeverit
întărirea cuvântului.
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule,
şi lumea ai luminat, slavă Ţie!

Condac, Glasul al 4-lea:

Arătatu-Te-ai astăzi lumii
şi lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi,
care cu cunoştinţă Te lăudăm.
Venit-ai şi Te-ai arătat,
Lumina cea neapropiată.

*** 
Το απολυτίκιον της εορτής των Θεοφανείων.Ήχος α’

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η τής Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις, τού γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου τού λόγου τό ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu