Pagini

joi, 5 decembrie 2013

POMENIREA CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU CUVIOSUL MUCENIC COSMA, PROTOSUL SFÂNTULUI MUNTE (18 NOV-5 DEC)
Stând acum înaintea tronului Izbăvitorului şi Dumnezeu, pururea pomenite Cosma, pe noi cei ce săvârşim luminata ta prăznuire, pomeneşte-ne, izbăvindu-ne de toată vătămarea, de primejdii, de erezii, de relele întâmplări, de toate bolile năpraznice şi păzindu-ne şi de pâcla necazurilor ce vin asupra noastră; căci tu, ca un mucenic prea ales al lui Hristos şi apărător dumnezeiesc al Predaniilor ai, cinstite, cuviosule nevoitor, multă îndrăzneală către Cel ce dăruieşte neîncetat mare milă.Prealăudate mucenice al lui Hristos şi lauda cuvioşilor, mustrat-ai preaînţelepţeşte pe azimitul împărat şi pe patriarhul Vekkos; pentru aceasta, Cosma, ai îndurat cu tărie chinul şi ai dorit mai bine, dureroasa moarte în spânzurătoare în locul întinării neprihănitei noastre credinţe.


 

 
Icoana Sfantului Mc Cosma (detaliu)
       Cuvânt rostit de către Prea Cuviosul Arhimandrit Gheorghe Kapsanis în Duminica Ortodoxiei (1981) - Ortodoxia în faţa vechilor şi noilor umanismeFericite Cosma, te-ai arătat preţioasă podoabă a dogmelor Părinţilor, înfrumuseţarea aghioriţilor, căci tu, până la sfârşit prin starea ta împotrivă şi prin cuvintele tale cele de Dumnezeu înţelepţite, şi prin dumnezeiasca şi neprihănita ta jertfă în spânzurătoare ai culcat la pământ viclenia latinilor, cel ce eşti preaslăvit.

 


Fiind părtaş luminii necreate, fericite Cosma, comoară dătătoare de lumină a dogmelor celor drepte, ai alungat rătăcirea cea pâcloasă a papistaşilor prin razele statornicei tale împotriviri şi ale nevoinţei, prin care ai veselit pe toţi cei ce se însingurau în muntele Atonului.

 


Ai lucrat cu osârdie în via lui Hristos, fericite, şi ai luat plata ostenelilor tale, Cosma preafericite, şi a luminatei tale mărturisiri de la Împaratul a toate şi Dătătorul de plată, pe Care roagă-L să dăruiască sufletelor noastre pace si  mare milă.
 
Podoabă a monahilor din Athos, cunună a luptătorilor şi a apărătorilor credinţei, Cosma, sărutând cu dragoste, ca pe o comoară, cinstitul tău cap, cerem neîcetatele tale rugăciuni catre Domnul, ca să păzim pururea Predania părintească ca pe o vistierie.
 
Schitul din Kareea, pe care l-ai sfinţit cu buna ta împotrivire, prăznuieşte bucurându-se preacinstită pomenirea ta, Cosma, şi Vatopedi, mănăstirea pocăinţei tale, melodios strigă: Vlăstarule al fecioriei, pe cei ce te cinstesc pe tine, învredniceşte-i sa urmeze râvna ta cea dumnezeiască.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu